Hva gjør Sandvika Vel?

Hva gjør Sandvika Vel?

Publisert av Anne Jespersen den 19.02.21. Oppdatert 06.04.22.

 

Vi jobber med: 

 

 

Byutviklingsprosjekter:

Vi ivaretar og fremmer beboernes behov og synspunkter i forbindelse med de store byutviklingsprosjektene. 

 

 

Trivsel:

Vi bidrar til å ivareta og forbedre trivselen i hverdags- og bomiljøet i Sandvika.


 

Beboerservice:

Vi er støttespiller mellom beboere og Bærum kommune  ved problemstillinger i nærmiljøet, og kan yte beboerservice utenfor det kommunen har kapasitet til å utføre.


 

Informasjon:

 Vi er en formidler av informasjon til beboerne, og stimulerer til engasjement om lokale saker som vedrører oss alle.

 

 

Byens festarrangementer:

Vi støtter opp om byens festarrangementer som byfesten, julemarkedet, 17. mai, etc. HURRA!

 

 

 Egne velprosjekter:

Vi igangsetter egne velprosjekter som trafikksikkerhet, kvistinnsamling, finansiering av benker i uteområdene, støtte til oppgradering av gangstier, åpne infomøter, mm.


 

Vi vil gjerne ha deg som medlem!

Jo flere vi er, jo mer får vi til sammen. Med den spennende byutviklingen Sandvika straks står ovenfor, er det viktig at vi som skal bo og jobbe her får bidra med våre synspunkter.

 

Send oss en mail på post@sandvika-vel.no, eller meld deg på via vår webside sandvika-vel.no. Husstander kr. 200,- / firmaer og organisasjoner kr. 300,-. Bankkonto nr: 1627.18.08988 eller VIPPS til Sandvika Vel #20965. Varmt velkommen som medlem hos oss!