Gamle bygg i Sandvika - hva var "Geita"?

Gamle bygg i Sandvika - hva var "Geita"?

Publisert av Anne Jespersen den 18.02.21. Oppdatert 06.04.22.

Fra 1863 drev Andreas Narvesen fra Norderhov landhandel og skysstasjon i bygningen. Han fikk et årlig tilskudd på 650 spesidaler for å holde 6 faste hester og 6 reservehester som kunne tilsies ved behov. Etter drøye ti års drift skrev landhandleren til lensmann Helmer og sa fra seg driften av skysstasjonen fordi den førte for mye fyll og bråk med seg. Etter et kort mellomspill med Hans Larsen fra Lommedalen som skysstasjonsvert, overtok den tidligere fullmektigen ved Bærums Verk, Anders Bjørnstad, opprinnelig fra Hole i Buskerud, eiendommen i 1877 og drev den som skysstasjon frem til sin død i 1901.  


Rundt forrige århundreskifte var en av hovedoppgavene for skysstasjonen i Sandvika å frakte turister på dagsturer opp til Sollihøgda og videre til Sundvollen om sommeren. Turen gikk med hest og karjol, og på fine dager kunne det være rene karavaner av karjoler som snirklet seg opp de lange bakkene til Sollihøgda. Her oppe kunne turistene nyte frisk luft og beundre utsikten over Tyrifjordens forgreninger før returen eller videre ferd ned gjennom Skaret og langs fjorden til Sundvollen.


Skysstasjonen, en toetasjes bygning i sveitserstil med loftsarker og glassverandaer mot veien, ble overtatt av Bjørnstads sønn Hans Luytkis ved farens død, og drevet av familien til den ble nedlagt i 1918. 


Da Walles Hotel ble ødelagt av brann i 1919 og konkurrenten Harreschous Hotel samtidig avviklet sin overnattingsvirksomhet, ble den tidligere skysstasjonen fra 1923 igjen det eneste sted i Sandvika der reisende kunne få nattely, nå under navnet Sandvikens Hotel. 


Det var restauratør Carl Johansen som i 1921 kjøpte stedet, og bygde det om. Det var på denne tiden bygningen fikk innebygd veranda i første etasje og åpen veranda i annen etasje. Heller ikke Johansen klarte å få hotelldriften til å lønne seg, og etter noen år ble gjestgiveriet på nytt et rent serveringssted.


Under fru Marie Olsens myndige ledelse ble stedet etter ombygging og konkurs i 1934 drevet som Sandvika Gjestgiveri (med oppnavnet «Geita») til sønnen Kaare Skaugen overtok driften i 1954. Han var visstnok den første norske restauratør som ansatte en kinesisk kokk, og gjestgiveriet hadde i hans tid renommé som et godt spisested inntil det ble nedlagt i 1969. Deretter ble bygningen tatt i bruk til kontorer, og rommet i mange år også lokaler for Bærum Kunstforening. Hele bygningen ble totalrestaurert i 2016, og huser idag 2 leiligheter og Sandvika-avdelingen for Petite-frisørene i første etasje.


Kilde: Budstikkas ab-leksikon.no