Boliger for unge i Skytterdalen

Boliger for unge i Skytterdalen

Publisert av Anne Jespersen den 20.08.20. Oppdatert 05.10.20.

Mot Skytterdalen trappes bebyggelsen gradvis opp til åtte etasjer. Byggene inne i gårdsrommet er på fire etasjer. Et viktig mål for de nye boligene er at de tilrettelegges for yngre førstegangsetablerere under 35 år.

– Må tilpasses yngre
– Det er for få boliger tilpasset unge mennesker i Bærum. Derfor er det viktig å komme frem til nytenkende løsninger, der man legger til rette for mer bygging av boliger til dem. Dette er viktig på lang sikt for å sikre fremtidige skatteinntekter, og for å skape et større mangfold blant kommunens innbyggere, sier Høyres Mathias Opdal Weseth, som sitter i planutvalget.

Sikres mot spekulasjon
Weseth står bak forslaget om en rabatt til førstegangsetablerere som fikk flertallet i planutvalget med seg da saken ble behandlet i juni. For å unngå boligspekulasjon legges det inn betingelser i tinglysningen om videresalg ved kjøp etter ferdigstillelse, der videresalg kun skal skje til unge under 35 år. Betingelsen gjelder frem til 10 år etter ferdigstillelse av prosjektet. Videresalg må godkjennes av boligsameiets styre.

– For meg er det viktig å komme frem til gode løsninger for å hjelpe unge boligkjøpere i Bærum, sier Weseth.
Ifølge kommunedirektøren er utbyggingsselskapet Bonova, som står bak Skytterdalen-prosjektet, positiv til rabatterte priser for de minste leilighetene. Inntil 20 prosent av boligene som bygges skal være under 50 kvadratmeter. Flertallet av politikerne mente planen var for voldsom, og at 12 etasjer og 100 boliger ikke passet inn. Mens planutvalget har sagt ja til åtte etasjer, mener naboer det fremdeles er for høyt. 

– Naboer stiller seg kritiske til høyden på åtte etasjer på grunn av solforholdene på nabotomtene i Skytterdalen. De er også engstelige for at den midlertidige gateparkeringen kan være uheldig med tanke på trafikksikkerhet, skriver kommunedirektøren i innstillingen til formannskapet i Bærum.